Spontsystem

Hem > Spontsystem

Spontsystem, spont, stödkonstruktioner, rasskydd vid schaktarbeten

Spontsystem, spont, stödkonstruktioner, rasskydd vid schaktarbeten ska användas om rasrisk inte kan uteslutas. Alternativt får schakten utföras med släntlutning.

Spontsystem, spont, stödkonstruktioner, rasskydd vid schaktarbeten

Användning av spont som stödkonstruktion, ger inte bara skydd mot rasolyckor. Du kan även räkna med betydande ekonomiska och miljömässiga vinster då du kan begränsa arbetsområdet och hanteringen av schaktmassor. Genom att låta jordmassorna ligga kvar minskar du grävarbetet och transporter av schaktmassor.

  • Bästa logistiken är den som inte behövs
    Ett mindre projekt kräver mindre bemanning, färre maskiner och transporter, bättre användning av markytor samt mindre trafik i och utanför arbetsområdet.
  • De lönsammaste grävarbetena är de som aldrig utförs. Att använda spontsystem är ett enkelt sätt att minimera grävarbete och mängden avfall som ska hanteras, transporteras och tippas.
  • De miljövänligaste transporterna är de som aldrig utförs
    Låt jordmassorna ligga kvar i marken och minska behovet transporter. Vi har sett exempel på närmare tusen insparade transporter på ett enda arbete.

Se vårt räkneexempel på kostnaden och hur mycket du sparar på Spontsystem - Klicka här!

KKPspont
Spontkategoribild